top of page

Szétzilált ország
 Hogyan bontotta le Orbán Viktor a demokráciát?

szetzilaltorszag_300dpi.jpg

Hogyan alakult ki Orbán Viktor legyőzhetetlen és messianisztikus vezetői imázsa?
Miként ejtette foglyul egy szűk politikai elit a gazdaságot, a bankrendszert, a médiát és az államot?
Miért lehet sikeres taktika a politikai kereszténység, az ellenségképgyártás és a hintapolitika?
Milyen külföldi minták, példaképek és szakértőgárda áll a populista propagandagépezet mögött?

A kommunizmus összeomlásakor Magyarországnak történelmi lehetősége adódott a tartós és virágzó demokrácia, a versenyképes gazdaság és a jólét megteremtésére. Ezt az esélyt azonban az ország vezetői szinte kezdettől elvesztegették. A Fidesz alapítása utáni időszak tehetséges, bátor fiatal demokratái még a centrista liberális, nyugatos értékrend hívei voltak, közülük sokan viszont néhány évvel később már értetlenül álltak Orbán Viktor és az őt feltétel nélkül követők pálfordulásai előtt.
Közéjük tartozott Szelényi Zsuzsanna is, aki a Fidesz első országgyűlési frakciójában ülve tevékenyen részt vett a rendszerváltás alakításában, majd a jobboldali fordulat miatt kilépett a pártból. Az elmúlt három évtized politikai, gazdasági és társadalmi folyamatait bemutató, átfogó és lényegretörő elemzését alapos kutatások és személyes élmények teszik hitelessé. Az összetett folyamatokat közérthetően bemutató könyvéből végigkövethetjük a kritikát és kompromisszumot nem tűrő állampárt felemelkedését, a korrupcióra és megosztásra alapozó politika térnyerését, a jogállamiság kereteinek lebontását, a szabad és tiszta választások ellehetetlenítését, valamint a sajtószabadság lezüllesztését.


Megismerjük továbbá Orbán pragmatizmusának hátterét, hogy miért vált oroszellenesből oroszbaráttá, befogadóból kirekesztővé, aktív kordonbontóból a szimbolikus politizálás hívévé. A Szétzilált ország nemcsak leleplezi, hogy a látszólag ideológiák mentén zajló politika miként szolgálja valójában egy szűk kör egyéni érdekeit és meggazdagodását, de egyben optimista vízió arról, hogy a tanulságokra építve egy civilizált, képzett, jövőbe tekintő közösséggel esélyünk lehet a demokrácia helyreállítására.

Tony Barber, Financial Times

[Orbán Viktort] működéséről, gyakoratairól sok megvilágosító részlet található Szelényi Zsuzsanna könyvében. Olvassa el a könyvét, sokat tanulhat

Tim Judah, a The Economist

Szelényi Zsuzsanna több mint harminc éve éli és lélegzi a magyar politikát, ami azt jelenti, hogy ez a megfelelő könyv, a megfelelő időben, a megfelelő ember által.

Judy Dempsey, a Strategic Europe főszerkesztője

Ez a lenyűgöző könyv arról szól, hogy Orbán Viktor módszeresen felforgatta a demokratikus intézményeket, hogy korrupt és nepotista rendszert építsen fel, miközben az EU vezetői szemet hunytak Magyarország eltérített átalakulása előtt.

Dimitar Becsev, orosz és kelet-európai tanulmányok oktatója, Oxfordi Egyetem

Figyelmeztető mese egész Európának. Szelényi Zsuzsanna páratlan éleslátással és értékes önéletrajzi részletességgel követi nyomon Magyarország tekintélyelvű alászállását Orbán Viktor idején.

Dániel R. Kelemen, a Rutgers Egyetem politikatudományi és jogtudományi professzora

Határozott bennfentes beszámoló arról, hogy Orbán Viktor hogyan bontotta le a magyar demokráciát, és cserélte fel egy autokratikus és mélyen korrupt rezsimmel. Szelényi szemléletes krónikája meghökkent, de előre figyelmezteti az olvasókat – elszomorítja az 1989-es magyarországi ígéret elvesztése, de jobban fel vannak készülve arra, hogy felismerjék a demokrácia erózióját saját országukban.

Kati Marton, újságíró és a The Chancellor szerzője

Ez egy kijózanító, de feltétlenül nélkülözhetetlen narratíva az elvetélt demokráciáról egy olyan országban, amely egykor ilyen ígéretekkel szolgált.

Martyn Rady, The Times 

[Egy] mesteri új tanulmány a Fidesz és Orbán felemelkedéséről. Szelényi könyve … részletes és alapos. Beszámol arról, hogy Orbán miként formált át az akarat szerint egy kezdetben liberális pártot, és hogyan döntötte le társaival a demokráciát intézményről intézményre.

András Moravcsik, Foreign Affairs

Azoknak az olvasóknak, akik Magyarország közelmúltbeli politikai alakulásának kiegyensúlyozott elemzésére vágynak, ez a megfelelő olvasmány.

Martin Ehl, Visegrad Inshight

Szelényi Zsuzsanna új könyve Orbán Viktor rezsimjének belső működését tárja fel. A kampánystratégiák, a médiabefogás és a gazdaságot romboló burjánzó klientelizmus lebontása közben kijózanítóan számol be a magyar demokrácia állapotáról.

Best books by Foreign Affairs 2023

Szelenyi, herself a former Hungarian politician, provides a balanced and detailed account of Hungary’s slide from liberal democracy toward right-wing populist nationalism under Prime Minister Viktor Orban.

Jeffrey C. Isaac, Los Angeles Review of Books

Szelényi fontos gondolatokat fűz ahhoz, hogy Orbán autokratikus újításai valójában hogyan működtek, bemutatva, hogy mennyire frusztrálták a liberális demokráciát megvédeni kívánó politikusokat, újságírókat, jogi szakembereket és akadémikusokat. Ennek a könyvnek az igazi jelentősége az Orbán választási hódítása és politikai hatalomgyakorlása mögött meghúzódó politikai dinamikáról szóló árnyalt tárgyalásban rejlik.
Teljes krtika itt.

David Edgar, London Review of Books

Zsuzsanna Szelényi’s detailed and authoritative study, Tainted Democracy, examines this transformation, drawing on her own involvement in Hungarian politics.
Read the full review here
bottom of page